Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie Noord

Mw. MJTH Vertriest

Welkom op deze website!

U bent van harte welkom in mijn praktijk voor psychotherapie.

Als u last heeft van terugkerende psychische problemen, zoals angsten, sombere stemming of terugkerende problemen in relaties of werk en/of als kortdurende behandelingen niet beklijven, kan het zijn, dat u baat kunt hebben bij een (langerdurende) psychodynamische psychotherapie.

Binnen mijn praktijk behandel ik mensen met stemmingsstoornissen, angststoornissen, somatoforme stoornissen en persoonlijkheidsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen. Daarbij maak ik voornamelijk gebruik van psychodynamische psychotherapie  en indien nodig bied ik daarnaast ook medicamenteuze behandeling. 

Voorstellen: Mijn naam is Marie-José Vertriest en ik werk 3 dagen per week als vrijgevestigd psychiater en psycho-analytisch psychotherapeut in mijn eigen praktijk, nl op dinsdag, donderdag en vrijdag. Daarnaast geef ik supervisie aan psychiaters in opleiding bij Rivierduinen en Parnassia voor psychodynamische psychotherapie en geef ik onderwijs over psychodynamische therapie aan psychiaters in opleiding en aan huisartsen in opleiding. Sinds 1 juli 2020 ben ik daarnaast als waarnemend opleider voor de keuzestage psychotherapie binnen de opleiding psychiatrie verbonden aan het EMC. Samen met 3 collega psychiaters hebben we een stageplaats voor 1 tot 2 psychiaters in opleiding.

Na mijn studie geneeskunde in Rotterdam, heb ik de opleiding tot psychiater gedaan in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Van 2002 tot en met 2014 heb ik als psychiater gewerkt op de afdeling psychotherapie bij Riagg Rijnmond. Daarnaast ben ik in 2013 gestart met mijn eigen praktijk. In 2015 heb ik een jaar gewerkt binnen GGZ-Delfland, locatie Delft op de polikliniek voor stemmingsstoornissen, angststoornissen, trauma en persoonlijkheidsproblematiek. Naast het werk in mijn eigen praktijk werk ik 9 uur per week voor de Fortagroep en geef ik 1 1/2 dag per week supervisie over psychodynamische psychotherapie aan psychiaters in opleiding binnen Parnassia Rotterdam en Rivierduinen ( Gouda/Leiden). Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie.

Naast mijn opleiding tot psychiater, heb ik een opleiding tot psycho-analytisch psychotherapeut afgerond bij de NVPP en vervolgens heb ik de TFP ( transference focused psychotherapy-een therapie gericht op persoonlijkheidsproblematiek)-opleiding  en de DIT (dynamische interpersoonlijke therapie, een kortdurende psychoanalytische psychotherapie) afgerond.

Behandeling en diagnostiek: In een aantal onderzoeksgesprekken, stel ik een diagnose en bespreek ik met u mijn visie op uw klachten en  de onderliggende en samenhangende factoren m.b.t. uw klachten. Vervolgens bespreek ik met u het behandeladvies. Soms verwijs ik daarbij ook door naar een andere behandelaar of instelling, wanneer ik de indruk heb, dat ik u niet de juiste behandeling kan bieden. Wanneer ik dat wel kan, stellen we vervolgens in onderling overleg een behandelplan op. Gedurende de behandeling evalueren we hoe de behandeling loopt en of aanpassingen nodig zijn. 

De behandelingen, die ik aan kan bieden zijn: Psychotherapie ( gesprekstherapie) in de vorm van inzichtgevende psychotherapieTFP bij onderliggende persoonlijkheidsproblematiek, DIT bij stemmingsstoornissen, angststoornissen en somatoforme stoornissen, daarbij hanteer ik op indicatie 2 varianten: een kortdurende ( kortdurende psychodynamische psychotherapie) van 18 sessies, m.n. wanneer u nog geen andere therapie heeft gevold en een langerdurende variant van 40 sessies, wanneer de problematiek hardnekkiger lijkt en/of wanneer ook onderliggende persoonlijkheidsfactoren een belangrijke rol lijken te spelen bij het ontwikkelen en in stand houden van de klachten. Op de site van de NVPP, www.nvpp.nl, kunt u meer inhoudelijke informatie over de behandeling lezen. Daarnaast bied ik, indien de klachten fors zijn en/of psychotherapie alleen onvoldoende helpt, ook medicamenteuze behandeling.

Supervisie: Ik geef supervisie aan psychiaters in opleiding in psychodynamische en psychoanalytische psychotherapie. Ik ben erkend als supervisor voor NVP en NVPP.

Leertherapie: Ik geef ook leertherapie. De betaling zal gedurende de opleiding in principe niet via de zorgverzekeraar lopen, maar voor eigen rekening zijn of voor rekening van de opleiding. Ik zal uw opleidingsinstituut uiteraard geen inhoudelijke informatie over uw therapie verschaffen. Ik ben erkend leertherapeut voor de NVP.

Aanmelden: Als u zich wilt aanmelden, dan kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier van deze website (zie aan de bovenzijde van deze pagina. Het gaat dan om een beveiligde e-mailverbinding) of via mijn gewone email-adres: mjvertriest@gmail.com. Ik zal vervolgens een telefonische afspraak met u maken om wat zaken door te spreken en om een eerste inschatting te maken of ik denk, dat ik, binnen mijn praktijk u een passende behandeling kan bieden. Op basis daarvan zullen we verdere afspraken maken. 

Voor het eerste intake gesprek, is het noodzakelijk, dat u een verwijsbrief van de huisarts meeneemt. Let op: het dient te gaan om een verwijzing voor specialistische GGZ. Daarnaast is het van belang, dat u een kopie van een geldig legitimatiebewijs meeneemt.

Wachtlijst: (Juli 2023): Op dit moment neem ik zelf geen nieuwe cliënten aan. Per 1 oktober 2023 start een psychiater, die in het laatste jaar van zijn opleiding is, in mijn praktijk voor een opleidingsjaar Psychotherapie. Hij heeft ruimte voor psychotherapie patiënten. Voor vragen hierover mag u altijd contact opnemen met mij. Andere psychoanalytische therapeuten kunt u vinden op de website: www. gespecialiseerdepsychotherapierotterdam.nl. 

Betaling en vergoeding: De binnen mijn praktijk geboden psychotherapie en eventuele medicamenteuze behandeling, worden in principe vergoed vanuit de basisverzekering. Een voorwaarde is, dat de gestelde diagnose valt onder de verzekerde zorg in de specialistische GGZ. Voor informatie hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Ook is een verwijzing van uw huisarts voor specialistische GGZ noodzakelijk. Het eigen risico van uw zorgverzekering moet u zelf betalen. Voor 2016 is dit minstens 385 euro, afhankelijk van uw polis. 

Als ik een contract heb met uw zorgverzekeraar wordt uw behandeling verder volledig vergoed. 

De zorgverzekeraars waarmee ik een contract heb afgesloten voor 2022 zijn:

-       ASR

-       Ditzo

-       DSW Zorgverzekeraar U.A.

-        inTwente Zorgverzekeraar

-       Stad Holland Zorgverzekeraar

-       Eno

-       ONVZ: -

-        VvAA zorgverzekering

-       PNOzorg

-        Jaaah

-       VGZ Zorgverzekeraar N.V.  Voor cliënten van VGZ geldt nu tijdelijk een patiënten stop.                

-       IZA Zorgverzekeraar N.V.

-       N.V. Zorgverzekeraar UMC

-       N.V. Univé Zorg

-       Zilverenkruis-Achmea

-       Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.

-       • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.

-        • FBTO Zorgverzekeringen N.V.

-        • De Friesland Zorgverzekeraar N.V.

-       • Achmea Zorgverzekeringen N.V.

-       OWM: Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. 


Als ik geen contract met uw zorgverzekeraar heb, kunt u met uw verzekeraar overleggen over de vergoeding, die zij u alsnog geven voor de behandeling. Afhankelijk van uw polis (budget, natura, restitutie), krijgt u de behandeling geheel (vaak bij restitutie polissen) of deels (tussen de 60 en 85 %) vergoed.  Wanneer de behandeling gedeeltelijk vergoed wordt, zal u daarnaast een klein deel zelf bij moeten betalen.  U kunt contact met mij opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

De rekening wordt na het afsluiten van de behandeling of na één jaar aan uw zorgverzekeraar gestuurd. Indien ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar wordt de rekening rechtstreeks aan u gestuurd. De meeste zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid om de rekening, ook als er geen contract is, rechtstreeks te versturen naar de zorgverzekeraar met een akte van cessie. Zij keren het percentage, dat zij vergoeden, dan rechtstreeks uit aan de zorgverlener, zodat u dat bedrag niet voor hoeft te schieten.

Onverzekerde Zorg: Indien de diagnose die gesteld is niet valt onder verzekerde zorg, dan vergoedt de verzekeraar de behandeling niet. In dat geval is therapie wel mogelijk, maar dient u zelf te betalen.  Een voorbeeld van een diagnose die niet vergoed wordt is een aanpassingsstoornis. Ook om andere redenen kiezen mensen er soms voor om hun behandeling zelf te betalen. Mijn tarief voor 2023 is 110 euro per uur.


Praktijkafspraken: 

Privacy: Van de behandeling zal een dossier worden bijgehouden. Alle onderzoeks- en gespreksgegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Alleen op schriftelijk verzoek en met uw instemming, kunnen gegevens worden gedeeld met andere medische professionals, als dat in het belang van uw behandeling is.

Afzeggen/No-show: Als u de afspraak niet kunt nakomen, dient u die uiterlijk 24 uur voor de afspraak af te zeggen via een bericht per email of telefoon. Als u zonder bericht niet komt of minder dan 24 uur van te voren afzegt, breng ik € 45,00 in rekening voor de gereserveerde tijd. U kunt die rekening niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Waarneming: Tijdens vakanties wordt de praktijk waargenomen door collega psychiaters uit Rotterdam en omgeving. Wanneer u bij mij in behandeling bent, zal ik u tijdig informeren, wie waarneemt en hoe u deze collega kunt bereiken.

Crisis: Op dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik telefonisch en per email bereikbaar. Als ik niet direct bereikbaar ben en hulp geen uitstel vergt, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of buiten kantooruren met de dienstdoende huisarts post.

Klachten: Als u klachten heeft over de behandeling kunt u die altijd met mij bespreken. Mochten we er samen niet uitkomen en wilt u een klacht indienen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kan de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u kan opnemen voor een gesprek. 

Wordt uw klacht, ook met de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. U kan de geschillencommissie schriftelijk of digitaal benaderen via het volgende adres: Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, www.de geschillencommissie.nl (via de geschillencommissie Zorg wordt u naar de geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid). 

 


Praktijkinformatie:

Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie

Mw. MJTH Vertriest

Grindweg 105, 3054 VJ Rotterdam

Oostzeedijk 90-17, 3063 BG  Rotterdam

T. 06-52608340

E. mjvertriest@gmail.com

AGB-code-persoonlijk: 03068662

AGB-code-praktijk: 03095286

BIG-nummer: 39046162501

KVK-nummer: 59074531

PRIVACYSTATEMENT van PRAKTIJK VOOR PSYCHOTHERAPIE EN PSYCHIATRIE NOORD, Mw. MJTH Vertriest


Mw MJTH Vertriest van Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie Noord, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59074531, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Mw. MJTH Vertriest met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


 


1.    Toepassing


Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Mw. MJTH Vertriest persoonsgegevens verwerkt:


a.     (potentiële) patiënten;


b.     bezoekers aan de praktijk van Mw. MJTH Vertriest;


c.     bezoekers van de website van Mw. MJTH Vertriest, die vervolgens contact opnemen;


d.     deelnemers aan bijeenkomsten van Mw. MJTH Vertriest;


e.     sollicitanten;


f.      alle overige personen die met Mw. MJTH Vertriest contact opnemen of van wie Mw. MJTH Vertriest persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.


g.     mensen aan wie Mw. MJTH Vertriest les geeft in het kader van de opleiding tot huisarts of psychiater;


h.     supervisanten;


 


2.    Verwerking van persoonsgegevens


Mw. MJTH Vertriest verwerkt persoonsgegevens die:


a.     een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;


b.     met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;


c.     video-opnames, die met toestemming worden gemaakt en gebruikt worden voor intervisie en ROM vragenlijsten.


 


3.    Doeleinden verwerking


Mw. MJTH Vertriest verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


a.     het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;


b.     het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;


4.    Rechtsgrond


Mw. MJTH Vertriest verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:


a.  toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;


b.  uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;


c.  een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;


d.  een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.


 


5.        Verwerkers


Mw. MJTH Vertriest kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Mw. MJTH Vertriest persoonsgegevens verwerken. Mw. MJTH Vertriest sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.


 


6.        Persoonsgegevens delen met derden


Mw. MJTH Vertriest deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Mw. MJTH Vertriest deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.


 


7.        Doorgifte buiten de EER


Mw. MJTH Vertriest geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Mw. MJTH Vertriest ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


 


8.        Bewaren van gegevens


Mw. MJTH Vertriest bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Mw. MJTH Vertriest hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:


a.     medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;


b.     (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;


c.     gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:        5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;


d.     gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;


 


 


9.        Wijzigingen privacystatement


Mw. MJTH Vertriest kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Mw. MJTH Vertriest gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


 


10.     Rechten, vragen en klachten


U hebt het recht Mw. MJTH Vertriest te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Mw. MJTH Vertriest door een e-mailbericht te sturen naar mjvertriest@gmail.com.


 


Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Mw. MJTH Vertriest persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Mw. MJTH Vertriest door een e-mailbericht te sturen naar mjvertriest@gmail.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).